Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.| Tel.: +359 877 35 7117 ; 

Декларация за поверителност

Директивата за защита на личните данни (официално Директива 95/46 / ЕО на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни) е директива на Европейския съюз, приетa през 1995 г., който регулира обработването на лични данни в рамките на Европейския съюз. Тя е важна съставна част от личния живот на ЕС и право за човешките права. На 25 януари 2012 г. Европейската комисия представи проект на регламент за Европейската Основна Регулационна Протекция на данните, който ще замени Директивата за защита на личните данни.

Правото на личен живот е силно развит закон в правовата държава в Европа. Всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) също са страни по Европейската конвенция за правата на човека (ЕСПЧ). Член 8 от ЕКПЧ предвижда право на зачитане на "личен и семеен живот, на неговото жилище и кореспонденция", при спазване на определени ограничения.

През 1980 г. в опит да се създаде цялостна система за защита на данните в цяла Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува своите "Препоръки на Съвета относно насоки за защита на личния живот и трансгранични потоци лични данни". Седемте принципите относно препоръки на ОИСР за защита на личните данни са:

  • Известие - собствениците на данни трябва да бъдат уведомени, когато техните данни се събират;
  • Цел - данните трябва да се използват само за целите, заявени, а не за други цели;
  • Съгласие - данните не следва да бъдат оповестявани без съгласието на съответното физическо лице;
  • Данни за сигурност - трябва да се поддържат сигурни от всякакви възможни нарушения;
  • Разкриване - собствениците на данни трябва да бъдат информирани за това кой събира техните данни;
  • Достъп - на собствениците на данни следва да се разреши достъп до техните данни и да направят корекции в случай на необходимост;
  • Отчетност - собствениците на данни следва да имат мдостъп до тяхно разположение за провеждане колекциониране на данни, отговорни за неспазването на тези принципи.

Основните насоки на ОИСР, обаче, са необвързващи и законите за защита на данните все още се различава значително в Европа.

Съществуват значителни разлики между защитата на данните на ЕС и законите за поверителност на данните от САЩ. Тези стандарти трябва да бъдат изпълнени не само от страна на предприятията, извършващи дейност в ЕС, но и от всяка организация, която прехвърля лична информация, събрана по отношение на граждани на Европейския съюз.

"Зизу Визу" ООД обработва Вашите лични данни, пароли за достъп и всякъв друг тип информация със статут на сигурност спрямо всички изисквания на ЕС.

НАГОРЕ